BMC business consult
изготвяне и управление на проекти към оперативните и други финансиращи програми, консултации и бизнес планове

Свържете се с нас на:

тел. +359 885 316 539
email: office@bmc-bg.net

ное 16 2011

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (краен срок – 20.12.2011)

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Oткрита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 “Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 20 декември 2011 г. Още по темата →

ное 14 2011

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (краен срок – 21.12.2011)

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” кани желаещите да представят проектни предложения по схемата “БЕЗОПАСЕН ТРУД” – Бюджетна линия: BG051PO001-2.3.02

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 21.12.2011 г. Още по темата →

юни 02 2011

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (краен срок – 28.09.2011)

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.1: “Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”, Oперация 2.1.2: “Покриване на международно признати стандарти”, Процедура BG161PO003-2.1.12 “Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 28.09.2011 г. Още по темата →