BMC business consult
operational and other funding programs project preparation and management, consulting and business plan elaboration

Contact us at:

tel. +359 885 316 539
email: office@bmc-bg.net

Nov 10 2013

BG161PO003-2.1.14 „Technology upgrade in small and medium-sized enterprises” – Operational Programme “Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy” (deadline – 23.12.2013)

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23 декември 2013 г.
Read more →

May 13 2013

BG161PO003-1.1.07 „Introduction of innovations in the enterprises” – Operational Programme “Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy” (deadline – 21.12.2011)

Operational Programme “Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy” 2007-2013 has the pleasure to invite everyone to submit project proposals for: BG161PO003-1.1.07 „Introduction of innovations in the enterprises”. The deadline for submission of the proposals is July 10, 2013

Read more →