BMC business consult
изготвяне и управление на проекти към оперативните и други финансиращи програми, консултации и бизнес планове

Свържете се с нас на:

тел. +359 885 316 539
email: office@bmc-bg.net

ное 10 2013

BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” (краен срок – 23.12.2013)

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23 декември 2013 г.
Още по темата →

май 13 2013

BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” към Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (краен срок – 10.07.2013)

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” Краен срок за набиране на проектни предложения: 10.07.2013 г.

Още по темата →