BMC business consult
изготвяне и управление на проекти към оперативните и други финансиращи програми, консултации и бизнес планове

Свържете се с нас на:

тел. +359 885 316 539
email: office@bmc-bg.net

сеп 24 2012

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – схема „Безопасен труд” (краен срок – 26.11.2012)

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” кани желаещите да представят проектни предложения по схемата “БЕЗОПАСЕН ТРУД” – Бюджетна линия: BG051PO001-2.3.02

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 26.11.2012 г. Още по темата →