BMC business consult
изготвяне и управление на проекти към оперативните и други финансиращи програми, консултации и бизнес планове

Свържете се с нас на:

тел. +359 885 316 539
email: office@bmc-bg.net

Jun 02 2011

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (краен срок – 28.09.2011)

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“, Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията“, Oперация 2.1.2: „Покриване на международно признати стандарти“, Процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 28.09.2011 г. Още по темата →