BMC business consult
изготвяне и управление на проекти към оперативните и други финансиращи програми, консултации и бизнес планове

Свържете се с нас на:

тел. +359 885 316 539
email: office@bmc-bg.net

май 13 2013

BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” към Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (краен срок – 10.07.2013)

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” Краен срок за набиране на проектни предложения: 10.07.2013 г.

Още по темата →

сеп 24 2012

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – схема „Безопасен труд” (краен срок – 26.11.2012)

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” кани желаещите да представят проектни предложения по схемата “БЕЗОПАСЕН ТРУД” – Бюджетна линия: BG051PO001-2.3.02

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 26.11.2012 г. Още по темата →

дек 28 2011

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” – Иновации (без краен срок)

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG161PO003-1.1.03 “Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”.

Процедура без определен срок за кандидатстване Още по темата →

ное 16 2011

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (краен срок – 20.12.2011)

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Oткрита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 “Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 20 декември 2011 г. Още по темата →

ное 14 2011

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (краен срок – 21.12.2011)

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” кани желаещите да представят проектни предложения по схемата “БЕЗОПАСЕН ТРУД” – Бюджетна линия: BG051PO001-2.3.02

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 21.12.2011 г. Още по темата →