BMC business consult
operational and other funding programs project preparation and management, consulting and business plan elaboration

Contact us at:

tel. +359 885 316 539
email: office@bmc-bg.net

Jul 07 2015

BG05M9OP001-1.003 „New workplace 2015” – Operational Programme “Human Resources Development” (deadline – 14.09.2015)

Оперативна програма „Развитие човешките ресурси” 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти: BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”..
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 14.09.2015 г.
Read more →

Nov 10 2013

BG161PO003-2.1.14 „Technology upgrade in small and medium-sized enterprises” – Operational Programme “Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy” (deadline – 23.12.2013)

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23 декември 2013 г.
Read more →

May 13 2013

BG161PO003-1.1.07 „Introduction of innovations in the enterprises” – Operational Programme “Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy” (deadline – 21.12.2011)

Operational Programme “Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy” 2007-2013 has the pleasure to invite everyone to submit project proposals for: BG161PO003-1.1.07 „Introduction of innovations in the enterprises”. The deadline for submission of the proposals is July 10, 2013

Read more →

Sep 24 2012

Operational Programme “Human Resources Development” – scheme “Safe work” (deadline – 26.11.2012)

Operational Programme “Human Resources” has the pleasure to invite everyone to submit project proposals under the scheme “Safe work” – Budget line: BG051PO001-2.3.02.

The deadline for submission of the proposals is November 26, 2012 Read more →

Dec 28 2011

Operational Programme “Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy” – Innovations

Operational Programme “Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy” 2007-2013 has the pleasure to invite everyone to submit project proposals for: BG161PO003-1.1.03 “Development of Innovative Start-up Companies by Support for Commercialisation of Innovative Products, Processes and Services”.

The Programme has NO deadline Read more →