BMC business consult
изготвяне и управление на проекти към оперативните и други финансиращи програми, консултации и бизнес планове

Свържете се с нас на:

тел. +359 885 316 539
email: office@bmc-bg.net

BMC Business consult е консултантска компания с основни приоритети:

  • Консултации и предоставяне на текуща информация за актуални финансиращи програми, конкурси и грантови схеми
  • Изготвяне на проектни предложения пред български и международни финансиращи програми и институции – Оперативни програми Конкурентоспособност, Регионално развитие, Административен капацитет, Развитие на човешките ресурси
  • Комплексна услуга за проектно управление – консултиране и изготвяне на проект, подкрепа при реализацията му, текуща комуникация с управляващия орган, финално отчитане на проекта
  • Изготвяне на бизнес планове и маркетингови проучвания
  • Консултантските услуги за фирменото развитие – изграждане и оптимизиране на фирмена структура и бизнес управление на всички нива

Консултантските услуги, предлагани от BMC Business consult се основават на добрите бизнес практики на водещи фирми и организации и натрупания консултантски опит на нашия екип.